UM ... GELANCEERD

GELANCEERD PRACHTIG!
Um... veur te laeze kin vanaaf vandaag gelaeze waere.
Veurlaeze aan kinder en zelf laeze door kinder
in dialek, lièrzaam, ammezant en kwant.

(Alle royalty's worden aan het goede doel "Hospice Mariaweide" gedoneerd.)


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


UM ... GELANCEERD

UM ... GELANCEERD

NOG NEGE DAAG

't WUURT JUNI !!!

IND MEI KLAOR

ONDER DE AANDACHT